รับสมัครงาน

 

บริษัท ซีทีเอ็มเอส เทคโนโลยี จำกัด 

ประกาศรับสมัครงาน !!

ตำแหน่งที่เปิดรับ

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรอิเล็คทรอนิกส์

ช่างไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิกส์

พนักงานขาย

พนักงานบัญชี

ผู้ช่วยช่าง

ช่างก่อสร้าง/กรรมกร

 

 

สวัสดิการพนักงาน

 

เอกสารสมัครงาน

 

 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ค่าอาหาร/ ค่าล่วงเวลา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เอกสารรับรองการศึกษา
 • สัมนาประจำปี
 • ใบรับรองการเกณฑ์ทหาร
 • ประกันสังคม/อุบัติเหตุ
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • เบี้ยขยัน 1,500 บาท/เดือน
 
 • โบนัสประจำปี ฯลฯ
 

 

 

สนใจ ยื่นหลักฐานการสมัครงานได้ด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงาน

ตามแบบฟอร์มด้านล่างพร้อมแนบรูปถ่ายส่งมาได้ที่ per@ctms.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-531-7111 #100 ( เฉพาะในเวลาทำการเท่านั้น )

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์   08.00 - 17.00 น.

 

 

 

 

Visitors: 112,952