ยี่ห้อ Hyundai รุ่น V13-0723

 

อาการชำรุด :  จากการตรวจสอบอาการชำรุด พบMotor charging ภายในตัว VCB ไหม้ ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้และมีอาการ Mechanic on-off ติดขัด

                           รับซ่อม VCB , รับซ่อม ACB, รับซ่อม SWG, รับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า

Service :          -  เปลี่ยน G-motor ตัวใหม่แทนที่

                       -  ฉีดจารบีขาวหล่อลื่นเข้าไปบริเวณจุดเคลื่อนไหว และ จุดหมุนทุกจัด

                       -  ปรับชุด Mechanic ให้สามารถ on-off ได้เป็นปกติ

                       -  ขัดทำความสะอาดตัวนำ พร้อมเคลือบหน้าสัมผัสด้วย compound

                       -  ทำความสะอาดสภาพภายนอกทั้งหมด

                       -  ทำการเปลี่ยน sticker คำเตือน และ sticker บอกสถานะของ VCB ให้ใหม่ แทนที่ Sticker ของ

                          เก่าที่ชำรุด และตัวอักษรลางจนไม่สามารถอ่านได้

                       -  กวดขันน็อตยึดทุกตัวให้แน่น

 

Test :                -  ทดสอบการทำงานของ Closing Coil

                       -  ทดสอบความต้านทานหน้าสัมผัส

                       -  ทดสอบ Tripping Coil และ. Motor Charging

                       -  ทดสอบ Contact Timing

                       -  ทดสอบ Insulation Resistance

 

 

ยี่ห้อ Hyundai รุ่น V12-0331

อาการชำรุด :   จากการตรวจสอบอาการชำรุด พบ Relay ของชุด Control ชำรุด และ วัสดุหุ้มสาย control เสื่อมสภาพ   

                            รับซ่อม VCB , รับซ่อม ACB, รับซ่อม SWG, รับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า

 Service :         - เปลี่ยน Relay ตัวใหม่ พร้อมทั้ง wiring สาย control ชุดนี้ใหม่ทั้งหมด และทำฐานยึด Relayใหม่

                       - เปลี่ยนวัสดุหุ้มสาย Control ใหม่

                       - ฉีดจารบีขาวหล่อลื่นเข้าไปบริเวณจุดเคลื่อนไหว และ จุดหมุนทุกจัด

                       - ขัดทำความสะอาดตัวนำ พร้อมเคลือบหน้าสัมผัสด้วย compound

                       - ทำความสะอาดสภาพภายนอกทั้งหมด

                       - ทำการเปลี่ยน sticker คำเตือน และ sticker บอกสถานะของ VCB ให้ใหม่ แทนที่ Sticker ของ

                         เก่าที่ชำรุด และตัวอักษรลางจนไม่สามารถอ่านได้

                       - กวดขันน็อตยึดทุกตัวให้แน่น

 

Test :                - ทดสอบการทำงานของ Closing Coil

                        - ทดสอบความต้านทานหน้าสัมผัส

                        - ทดสอบ Tripping Coil และ. Motor Charging

                        - ทดสอบ Contact Timing

                        - ทดสอบ Insulation Resistance

รับซ่อม Maiden Type: รุ่น VFT-12 SN: ML5101-2

  รับซ่อม VCB , รับซ่อม ACB, รับซ่อม SWG, รับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า

Service :           - Over haul Spring Charge Motor

                        - Recoat Insulation for Close & Trip Coil

                        - ขัดทำความสะอาดตัวนำ พร้อมเคลือบหน้าสัมผัสด้วย compound

                        - ทำความสะอาดและหล่อลื่นMechanical ทั้งหมด

                        -  เปลี่ยน Terminal และ Control Cable พร้อมทำการ Wiring ใหม่ทั้งหมด

                        - เปลี่ยน Limit Switch & AUX Relay ใหม่

                        - เปลี่ยน Control Magnetic และ Counter ตัวใหม่

                        - ทำความสะอาด พร้อมทำสีตัว VCB ใหม่ทั้งตัว

                        - ทำการเปลี่ยน sticker คำเตือน และ sticker บอกสถานะของ VCB ให้ใหม่ แทนที่ Sticker ของ

                          เก่าที่ชำรุด และตัวอักษรลางจนไม่สามารถอ่านได้

                        - กวดขันน็อตยึดทุกตัวให้แน่น

 

Test :                -  ทดสอบการทำงานของ Closing Coil

                        -  ทดสอบความต้านทานหน้าสัมผัส

                        -  ทดสอบ Tripping Coil และ. Motor Charging

                        -  ทดสอบ Contact Timing

                        -  ทดสอบ Insulation Resistance

Maiden Type: VFT-12 SN: ML5101-3

 

าการชำรุด : จากการตรวจสอบอาการชำรุด พบชุด Mechanic ทำงานผิดปกติ และพบชิ้นส่วนชำรุด

  รับซ่อม VCB , รับซ่อม ACB, รับซ่อม SWG, รับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า

Service :            - Over haul Spring Charge Motor

                         - Recoat Insulation for Close & Trip Coil

                         - ขัดทำความสะอาดตัวนำ พร้อมเคลือบหน้าสัมผัสด้วย compound

                         - ซ่อมระบบMechanical ทั้งหมด พร้อมทั้งปรับตั้งให้ทำงานได้สมบูรณ์

                         - เปลี่ยน Terminal และ Control Cable พร้อมทำการ Wiring ใหม่ทั้งหมด

                         - เปลี่ยน Limit Switch & AUX Relay และ Counter ใหม่

                         - ทำความสะอาด พร้อมทำสีตัว VCB ใหม่ทั้งตัว

                         - ทำการเปลี่ยน sticker คำเตือน และ sticker บอกสถานะของ VCB ให้ใหม่ แทนที่ Sticker ของ

                           เก่าที่ชำรุด และตัวอักษรลางจนไม่สามารถอ่านได้

                        - กวดขันน็อตยึดทุกตัวให้แน่น

 

Test :                 - ทดสอบการทำงานของ Closing Coil

                        - ทดสอบความต้านทานหน้าสัมผัส

                        - ทดสอบ Tripping Coil และ. Motor Charging

                        - ทดสอบ Contact Timing

                        - ทดสอบ Insulation Resistance

 

Maiden Type: VFT-12 SN: ML4681-3

 

Service :       -  Over haul Spring Charge Motor

                        -  Recoat Insulation for Close & Trip Coil

                        -  ขัดทำความสะอาดตัวนำ พร้อมเคลือบหน้าสัมผัสด้วย compound

                        -  ทำความสะอาดและหล่อลื่นMechanical ทั้งหมด

                        -  เปลี่ยน Terminal และ Control Cable พร้อมทำการ Wiring ใหม่ทั้งหมด

                        -  เปลี่ยน Limit Switch & AUX Relay ใหม่

                        -  เปลี่ยน Control Magnetic และ Counter ตัวใหม่

                        -  ทำความสะอาด พร้อมทำสีตัว VCB ใหม่ทั้งตัว

                         -  ทำการเปลี่ยน sticker คำเตือน และ sticker บอกสถานะของ VCB ให้ใหม่ แทนที่ Sticker ของ  เก่าที่ชำรุด และตัวอักษรลางจนไม่สามารถอ่านได้

                        -  กวดขันน็อตยึดทุกตัวให้แน่น

 

Test :               - ทดสอบการทำงานของ Closing Coil

                        - ทดสอบความต้านทานหน้าสัมผัส

                        - ทดสอบ Tripping Coil และ. Motor Charging

                        - ทดสอบ Contact Timing

                        - ทดสอบ Insulation Resistance

                        - ทดสอบ Dielectric withstand

 

ยี่ห้อ Maiden Type: VFT-12 SN: ML4681-2

 

อาการชำรุด : จากการตรวจสอบอาการชำรุด พบชุด Motor ไหม้, ชิ้นส่วนหลุดหายต้องประกอบวงจรชาร์จสปริงใหม่ และ Contact Pin หัก ต้องทำใหม่ทดแทน

 

Service :             -  Over haul Spring Charge Motor

                        -  Recoat Insulation for Close & Trip Coil

                        -  Repair Mechanical

                        -  ขัดทำความสะอาดตัวนำ พร้อมเคลือบหน้าสัมผัสด้วย compound

                        -  ทำความสะอาดและหล่อลื่นMechanical ทั้งหมด

                        -  เปลี่ยน Terminal และ Control Cable พร้อมทำการ Wiring ใหม่ทั้งหมด

                        -  เปลี่ยน Limit Switch & AUX Relay ใหม่

                        -  เปลี่ยน Control Magnetic และ Counter ตัวใหม่

                        -  ทำความสะอาด พร้อมสีตัว VCB ใหม่ทั้งตัว

                        -  ทำการเปลี่ยน sticker คำเตือน และ sticker บอกสถานะของ VCB ให้ใหม่ แทนที่ Sticker ของ

                           เก่าที่ชำรุด และตัวอักษรลางจนไม่สามารถอ่านได้

                        -  กวดขันน็อตยึดทุกตัวให้แน่น

 

Test :                -  ทดสอบการทำงานของ Closing Coil

                       -  ทดสอบความต้านทานหน้าสัมผัส

                       -  ทดสอบ Tripping Coil และ. Motor Charging

                       -  ทดสอบ Contact Timing

                       -  ทดสอบ Insulation Resistance

                       - ทดสอบDielectric withstand

ยี่ห้อ Maiden Type: รุ่น VFT-12 SN: ML4678-5

 รับซ่อมVCB , รับซ่อมACB , รับซ่อมSWG ,รับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า

อาการชำรุด: จากการตรวจสอบอาการชำรุดพบชุดMotor ไหม้ ,ฉนวน Closing coil & Shunt trip coil    เสื่อมสภาพมาก

 

Service :             -  Over haul Spring Charge Motor

                        -  Recoat Insulation for Closing coil & Shunt trip coil

                        -  ขัดทำความสะอาดตัวนำพร้อมเคลือบหน้าสัมผัสด้วยcompound

                        -  ทำความสะอาดและหล่อลื่นMechanical ทั้งหมด

                        -  เปลี่ยนTerminal และControl Cableพร้อมทำการWiring ใหม่ทั้งหมด

                        -  เปลี่ยน Limit Switch & AUX Relay ใหม่

                        -  เปลี่ยนControl Magnetic และCounter ตัวใหม่

                        -  ทำความสะอาดพร้อมสีตัวVCB ใหม่ทั้งตัว

                        -  ทำการเปลี่ยนsticker คำเตือนและsticker บอกสถานะของ VCB ให้ใหม่แทนที่Sticker ของ

                           เก่าที่ชำรุดและตัวอักษรลางจนไม่สามารถอ่านได้

                        -  กวดขันน็อตยึดทุกตัวให้แน่น

 

Test :                -  ทดสอบการทำงานของClosing Coil

                        -  ทดสอบความต้านทานหน้าสัมผัส

                        -  ทดสอบTripping Coil และ. Motor Charging

                        -  ทดสอบContact Timing

                        -  ทดสอบInsulation Resistance

                            - ทดสอบ  Dielectric withstand

 ยี่ห้อ Areva Type: รุ่น HVX-12-25-06-E

 รับซ่อมVCB , รับซ่อมACB , รับซ่อมSWG ,รับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า

อาการชำรุด : จากการตรวจสอบอาการชำรุด พบระบบ charge และ ระบบcloseมีปัญหา, Mechanic ติดขัด ทำงานผิดจังหวะ ทำให้ charge  ไม่ได้

 

Service :         -  ซ่อมระบบ Mechanic

                       -  ขัดทำความสะอาดตัวนำ พร้อมเคลือบหน้าสัมผัสด้วย compound

                       -  ทำความสะอาดและหล่อลื่นMechanical ทั้งหมด

                       -  ทำความสะอาด VCB ใหม่ทั้งตัว

                       -  ทำการเปลี่ยน sticker คำเตือน และ sticker บอกสถานะของ VCB ให้ใหม่ แทนที่ Sticker ของ

                           เก่าที่ชำรุด และตัวอักษรลางจนไม่สามารถอ่านได้

                       -  กวดขันน็อตยึดทุกตัวให้แน่น

 

Test :              -  ทดสอบการทำงานของ Closing Coil

                       -  ทดสอบความต้านทานหน้าสัมผัส

                       -  ทดสอบ Tripping Coil และ. Motor Charging

                       -  ทดสอบ Contact Timing

                       -  ทดสอบ Insulation Resistance

ยี่ห้อ Powell Type:รุ่น PVCB-38-260-12-SW

 รับซ่อมVCB , รับซ่อมACB , รับซ่อมSWG ,รับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า

อาการชำรุด : จากการตรวจสอบอาการชำรุด พบระบบmechanic ทำงานผิดพลาด เนื่องจากมีการซ่อมที่                                                            ไม่ถูกต้องมาก่อนและ ถูก modify ไม่ถูกต้องทำให้ระบบ Mechanic ติดขัดรุนแรง

 

Service :          -  ทำชิ้นส่วนกลไก Mechanic ใหม่

                        -  ปรับจังหวะการ charge และการ close ใหม่

                        -  ขัดทำความสะอาดตัวนำ พร้อมเคลือบหน้าสัมผัสด้วย compound

                        -  ทำความสะอาดและหล่อลื่นMechanical ทั้งหมด

                        -  ทำความสะอาด VCB ใหม่ทั้งตัว

                        -  ทำการเปลี่ยน sticker คำเตือน และ sticker บอกสถานะของ VCB ให้ใหม่ แทนที่ Sticker ของ

                          เก่าที่ชำรุด และตัวอักษรลางจนไม่สามารถอ่านได้

                        -  กวดขันน็อตยึดทุกตัวให้แน่น

 

Test :                - ทดสอบการทำงานของ Closing Coil

                        - ทดสอบความต้านทานหน้าสัมผัส

                        - ทดสอบ Tripping Coil และ. Motor Charging

                        - ทดสอบ Contact Timing

                        - ทดสอบ Insulation Resistance

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 116,341