การเลือกใช้ ev charger 

          

1.)     การเลือกซื้อ  EV CHARGER

-          พิจารณาจากขนาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่และความสามารถของระบบไฟฟ้าในบ้านที่มีอยู่  ไม่ควรเลือกเครื่องชาร์จที่มีขนาดเท่ากันพอดีกับ  ON  BOARD  CHARGER  แต่ก็ไม่มีความจำเป็นต้องเลือกซื้อเครื่องชาร์จที่มีขนาดใหญ่มากเกินไป  เพราะจะราคาแพงมากและไม่มีประโยชน์

 

2.)    การติดตั้ง EV CHARGER

-          ควรเลือกช่างไฟฟ้าที่สามารถออกแบบระบบได้ เช่น เข้าใจการป้องกันทางไฟฟ้าที่ตามกฎของ กฟน. และกฟภ.,เข้าใจวิธีเดินสายการเลือกประเภทและขนาดของสายไฟ,การติดตั้งสายดิน,การเลือกประเภทของอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว

 

3.)    การทดสอบ EV CHARGER

-          เนื่องจากเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามีปริมาณการใช้กระแสไฟมากพอสมควร    จึงควรมีการทดสอบระบบป้องกันไฟรั่ว,ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างรถยนต์และเครื่องชาร์จ,ทดสอบค่าความต้านทานสายดิน    ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าจะเกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้งาน

 

4.)    การใช้งาน EV CHARGER

-          ควรทำความเข้าใจในข้อจำกัดของระบบและอุปกรณ์ที่เรามีใช้งานอยู่ห้ามละเลยความปลอดภัย   เพราะอันตรายอาจเกิดได้กับทุกคน    เพราะรถยนต์ไฟฟ้าจอดอยู่ที่จอดรถทุกคนสามารถเข้าไปสัมผัสได้  เช่น  ผู้สูงอายุ , คุณพ่อ , คุณแม่ , ลูกๆแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงของเรา   ถ้าระบบไม่ปลอดภัยพอแล้วเกิดอันตรายขึ้น  จะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่สุด

 

 

 

 

 

 

Visitors: 26,398