ความปลอดภัยเมื่อใช้รถยนต์ไฟฟ้า

 

เดือนมีนาคม 2561  เกิดเหตุกรณีไฟไหม้อันเนื่องมาจากการชาร์จไฟฟ้ารถยนต์ไฮบริด ทำให้เกิดความเสียหายทั้งกับตัวอาคารบ้านพักและตัวรถยนต์ด้วยมูลค่ารวมหลายล้านบาท    จากการตรวจสอบเบื้องต้นของตำรวจพบว่ามีการใช้สายชาร์จจากตัวรถยนต์โยงสายไปเสียบกับระบบไฟฟ้าในตัวบ้าน    และได้แจ้งเบื้องต้นว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดระเบิดขึ้นมาจากตัวรถยนต์   แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดไฟไหม้ถ้าเกิดความผิดปกติขณะทำการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า   เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้ามีการใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน จึงมีความจำเป็นต้องมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้งานและก็ต้องมีการเติมพลังงานให้กับแบตเตอรี่นั้น ๆ

 

ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลจากผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจะพบว่า

              ก่อนปี  2562  อุปกรณ์ ON  BOARD  CHARGER  ที่อยู่ภายในรถไฟฟ้าและเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า  ส่วนใหญ่มากกว่า 96%          

              จะมีขนาด 3.7kW.ซึ่งจะใช้กระแสไฟฟ้า 1 เฟส  16 A. ซึ่งมีขนาดมากกว่าการใช้งานในบ้านที่ขอมิเตอร์จากการ ไฟฟ้า  5 ( 15 ) A.

  ตั้งแต่ปี  2562  เป็นต้นไป  อุปกรณ์ ON  BOARD  CHARGER  ที่อยู่ภายในรถไฟฟ้าและเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า  ส่วนใหญ่

              จะมีขนาดเป็น  7.4  kW. ซึ่งจะใช้กระแสไฟฟ้า 1 เฟส  32  A. ซึ่งมากกว่าเดิมถึง 2 เท่า  และมีขนาดมากกว่าครึ่งของบ้านที่ขอมิเตอร์จากการไฟฟ้า  15 ( 45 ) A.

 

 ดังนั้นหากไม่ทำความเข้าใจและเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อ,ติดตั้ง,ทดสอบและใช้งานอุปกรณ์เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าให้ถูกต้อง    โอกาสที่จะเกิดความผิดปกติในการใช้งานเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอันเป็นเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดเพลิงไหม้

  

Visitors: 23,559